Domů » Zeolit dokáže zastoupit filtrační písek v bazénové filtraci

Zeolit dokáže zastoupit filtrační písek v bazénové filtraci

  • od

Bazénová filtrace je základní příslušenství každé nádrže určené pro koupání. Její součástí je výplň filtračního boxu, kterou nejčastěji tvoří křemičitý písek anebo zeolit. Tato dvě média jsou efektivní, účinná a spolehlivá, jestliže dodržujeme základní doporučení, tj. časté zpětné propírání a včasnou výměnu.

bazénová voda

Zpětné propírání – po určité době (přibližně po týdnu) práce filtračního zařízení se náplň uvnitř sběrné nádoby zanese nečistotami, kterých je třeba se zbavit. Tehdy se přepne ventil na výpust do kanalizace, do filtrační patrony se přivede čistá voda z vodovodního řadu, která propláchne písková zrnka a zbaví jí nečistot.

Výměna pískové náplně – zrnka jsou velmi jemná, jejich velikost většinou nepřesahuje 2 mm, a tímto způsobem dokážou čistit tekutinu v bazénech dlouhou dobu, řádově několik sezon. Podle toho, jak často je filtrace v provozu, v přibližném rozmezí od dvou do pěti let, se po této době zrnka zaoblí a zmenší a přestanou spolehlivě plnit svůj účel. Tento jev je v přírodě běžný a nazývá se vodní eroze.
venkovní bazén

Písek nebo zeolit

Filtrační písek se osvědčil jako ideální médium pro zachycování mechanických nečistot a spolehlivě slouží ve většině nádrží i dnes. V poslední době se však začíná stále více prosazovat jeho konkurent s názvem zeolit.

Jedná se o přírodní minerál s velmi pórovitou strukturou, který je schopen zachytit velké množství jak mechanických, tak i chemických nečistot. Tento efekt spočívá ve dvou základních vlastnostech – schopnosti pohlcovat pevné, tekuté i plynné látky na obrovské ploše vnitřních dutin, která činí až 25 čtverečních metrů na jeden gram nerostu. Druhou vlastností je výměna uvnitř ukrytých volných iontů sodíku, hořčíku a vápníku, které se vyměňují za dusíkaté odpadní látky, jako je amoniak nebo dusičnany. Právě amoniak (čpavek) je nejčastěji se vyskytující nežádoucí chemikálií ve vodě, a to nejen tehdy, kdy se malé děti do bazénu vymočí, ale je obsažen i v lidském potu.