Domů » Šikmá věž v Pise to má nahnuté

Šikmá věž v Pise to má nahnuté

  • od

Šikmá věž se nachází ve městě Pisa v Itálii. Najdete ji na Náměstí zázraků, kde jí dělá společnost kruhové baptisterium a církevní hřbitov.
Největší zvonice světa
V roce 1173 byl položen základní kámen této překrásné věže z bílého mramoru. V plánu bylo vystavět největší zvonici na světě.

Proč je šikmá
Věž se začala naklánět krátce po její výstavbě. Důvodem bylo mělké podloží a základy v měkké půdě. Původně se věž nakláněla na opačnou stranu, než je tomu dnes. Stavitelé náklon vyrovnali pomocí kamenů a větví, které naházeli do základů. Náklon se tak podařilo vyrovnat, ovšem brzy poté se věž začala naklánět znovu, tentokrát na opačnou stranu.

V roce 1185, kdy byly postaveny první tři patra, byly stavební práce zastaveny na celých 90 let. Po tak dlouhé době byly přistaveny další tři patra, která však architekt stavěl mírně nakloněné na druhou stranu, aby se změnilo těžiště věže, čímž se naklánění zpomalilo. Teprve až v roce 1373 věž dokončí a na vrchol zavěsí zvony. Věž se stala klenotem italské architektury.

Naklání se čím dál víc.
Narovnat šikmou věž chtělo mnoho lidí, a tak přicházeli s mnoha nápady. Realizovaly se však jen některé. Do základů věže vyvrtali mnoho děr, do kterých načerpali tuny malty. Výsledkem však nebylo narovnání, ale to, že se věž zabořila ještě hlouběji do mělké půdy a ještě více se naklonila. Ve 20. století se vychýlení ještě více zvětšilo, proto museli šikmou věž pro veřejnost uzavřít. Nastaly další intenzivní záchranné práce. Do země zapustili železná lana, která mají za úkol základy věže upevnit. Postupně se odsávala část měkkého jílovitého podloží, a tak se zase vychýlení zmenšovalo. Věž pro veřejnost mohli opět otevřít v roce 2001.

Kolik šikmých metrů má?
Šikmá věž je vysoká 56 metrů. Tloušťka jejích zdí jsou 4 metry v základě a 2,5 metru na vrcholu. Točité schodiště sčítá z jedné strany 294 a z druhé strany 296 schodů. Na vrcholu věže je překrásná zvonice se sedmi zvony, z nichž je každý naladěný na jiný tón. Věž navíc krášlí 207 sloupů z pískovce a bílého mramoru. A kolik tato krása váží? Odhaduje se, že snad až 14 000 tun.