Knihovna není pouze pro milovníky četby…


Už dávno neplatí, že knihovna je místo, kde se výhradně půjčují knížky. Pojďme si ukázat, co všechno nám tato městská zařízení mohou nabídnout.
 
Dětské oddělení, koutek
Jako matka dvou dětí bych v první řadě ráda zmínila, že knihovny jsou skvělým místem, kde s dětmi trávit volný čas. Na rozdíl od dětských heren, které jsou ve městech běžně k dispozici (bývají přeplněné), jsou dětská oddělení v knihovnách milá svým příjemným a především klidným prostředím.

Oddělení bývají vybavena kromě dětských knížek také hračkami. Děti si mohou tedy dosyta pohrát a veškeré knížky prohlédnout a vyzkoušet, aniž byste si je museli půjčit domů. V některých knihovnách jsou tato oddělení denně doplněna o nějaký program, jako např. malování, stříhání obrázků a různé tvoření.
 
Přístup na internet
Internetové kavárny během nějaké doby úplně sešly z očí. Nevadí, máme knihovny. Za menší poplatek je tu internet zpřístupněn veřejnosti. Kávičku si tu sice nedáte, ale veškeré potřebné věci na PC si tu můžete v klidu zpracovat a vytisknout.

Pokud vlastníte notebook nebo tablet, můžete se připojit na wifi internet, většinou je ale potřeba zaregistrovat se.
Také kopírování je v knihovnách možné.

Služby pro nevidomé a slabozraké
Tato služba je založena na půjčování tzv. zvukové knihovny na kazetách a MP3 a časopisů pro slabozraké. Jedná se o nahrávky knih mnoha žánrů.
Některé knihovny, většinou ty ve větších městech jsou zařízené také pro návštěvníky s poruchou sluchu a jinak hendikepovanými lidmi.
 
Studovna
Věřím, že se mezi mládeží najdou i tací, kteří chodí rádi studovat právě do knihovny. Výhodou je klidné prostředí a především to, že veškeré studijní materiály jsou k dispozici na jednom místě.

Můžete zapůjčit encyklopedie, nákladné publikace z naučné literatury, vzácně dostupné knihy, také využijete informace v kartotékách.
 
Hudební oddělení
Zde zapůjčíte knihy, časopisy o hudbě, hudebniny (notový materiál), magnetofonové kazety, CD, gramofonové desky, videokazety nebo DVD.
Pozn. ve větších knihovnách jsou v nabídce i filmy nebo obrazy, které si můžete půjčit.

Čítárna
V městské čítárně si můžete prostě jen zkrátit čas nebo čekání přečtením něčeho zajímavého (noviny, časopisy).
 
Kulturní služby
Nedílnou součástí knihoven bývají také různá poradenství, informace o novinkách z knižního světa a kulturní aktivity pro širokou veřejnost.
–          vzdělávací a informační kurzy
–          literární přehlídky, semináře, přednášky
–          soutěže literární, vzdělávací, fotografické, výtvarné
–          výstavy
 
Zdá se, že využití služeb knihovny je opravdu široké a každý by si mohl najít to své, proto si dovolím trochu pobídnout nás, občany, abychom na ně nezapomínali, v dnešním světě techniky, pozastavme se na chvíli – třeba v knihovně.