Domů » Knihovna není pouze pro milovníky četby…

Knihovna není pouze pro milovníky četby…

  • od


Už dávno neplatí, že knihovna je místo, kde se výhradně půjčují knížky. Pojďme si ukázat, co všechno nám tato městská zařízení mohou nabídnout.
 
Dětské oddělení, koutek
Jako matka dvou dětí bych v první řadě ráda zmínila, že knihovny jsou skvělým místem, kde s dětmi trávit volný čas. Na rozdíl od dětských heren, které jsou ve městech běžně k dispozici (bývají přeplněné), jsou dětská oddělení v knihovnách milá svým příjemným a především klidným prostředím.

Oddělení bývají vybavena kromě dětských knížek také hračkami. Děti si mohou tedy dosyta pohrát a veškeré knížky prohlédnout a vyzkoušet, aniž byste si je museli půjčit domů. V některých knihovnách jsou tato oddělení denně doplněna o nějaký program, jako např. malování, stříhání obrázků a různé tvoření.
 
Přístup na internet
Internetové kavárny během nějaké doby úplně sešly z očí. Nevadí, máme knihovny. Za menší poplatek je tu internet zpřístupněn veřejnosti. Kávičku si tu sice nedáte, ale veškeré potřebné věci na PC si tu můžete v klidu zpracovat a vytisknout.

Pokud vlastníte notebook nebo tablet, můžete se připojit na wifi internet, většinou je ale potřeba zaregistrovat se.
Také kopírování je v knihovnách možné.

Služby pro nevidomé a slabozraké
Tato služba je založena na půjčování tzv. zvukové knihovny na kazetách a MP3 a časopisů pro slabozraké. Jedná se o nahrávky knih mnoha žánrů.
Některé knihovny, většinou ty ve větších městech jsou zařízené také pro návštěvníky s poruchou sluchu a jinak hendikepovanými lidmi.
 
Studovna
Věřím, že se mezi mládeží najdou i tací, kteří chodí rádi studovat právě do knihovny. Výhodou je klidné prostředí a především to, že veškeré studijní materiály jsou k dispozici na jednom místě.

Můžete zapůjčit encyklopedie, nákladné publikace z naučné literatury, vzácně dostupné knihy, také využijete informace v kartotékách.
 
Hudební oddělení
Zde zapůjčíte knihy, časopisy o hudbě, hudebniny (notový materiál), magnetofonové kazety, CD, gramofonové desky, videokazety nebo DVD.
Pozn. ve větších knihovnách jsou v nabídce i filmy nebo obrazy, které si můžete půjčit.

Čítárna
V městské čítárně si můžete prostě jen zkrátit čas nebo čekání přečtením něčeho zajímavého (noviny, časopisy).
 
Kulturní služby
Nedílnou součástí knihoven bývají také různá poradenství, informace o novinkách z knižního světa a kulturní aktivity pro širokou veřejnost.
–          vzdělávací a informační kurzy
–          literární přehlídky, semináře, přednášky
–          soutěže literární, vzdělávací, fotografické, výtvarné
–          výstavy
 
Zdá se, že využití služeb knihovny je opravdu široké a každý by si mohl najít to své, proto si dovolím trochu pobídnout nás, občany, abychom na ně nezapomínali, v dnešním světě techniky, pozastavme se na chvíli – třeba v knihovně.