Domů » Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016

  • od

Důležitý milníkem pro textilní průmysl v ČR se stal rok 2005, kdy došlo ke zrušení množstevních kvót, které chránily evropský trh před přílivem textilní produkce z Asie. Tato oblast je známá výrobou levného avšak nekvalitního textilu díky velkému množství levné pracovní síly.

Česká textilní produkce je po zrušení kvót a dovážení takového zboží pochopitelně oslabená. Děje se tak především proto, protože mnohým spotřebitelům současná situace vyhovuje – velká nabídka zboží za přijatelnou cenu, otázka kvality je však věc druhá.

V roce 2014 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (zkráceně ATOK) vytvořila strategii na podporu textilního a oděvního průmyslu do roku 2025. V této strategii představila vizi, která spočívá v tom, že se textilní a oděvní průmysl stane lídrem mezi evropskými výrobci špičkového textilu.

16. února letošního roku zveřejnila ATOK tiskovou zprávu o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu  za rok 2016. V tiskové zprávě uvádí, že tržby dosáhly 53,5 miliard Kč. Z toho 46,2 miliard korun v textilním sektoru a 7,3 miliard korun v oděvním sektoru. To znamená nárůst o 2,2 % v textilním průmyslu a o 6,3 % v oděvním průmyslu. Celkově tedy odpovídá růstu tržeb v textilním i oděvním průmyslu o 2,7 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Také zaměstnanost oproti předešlému roku  narostla, a to o 2,9 %. Nárůst zaznamenal i mzdový vývoj, konkrétně o 4,6 %. Negativní je naopak to, že odvětví nedokázalo spolu s růstem objemu tržeb, pracovníků a mezd udržet i odpovídající růst produktivity práce.

Tento fakt je odůvodňován tím, že se odvětví obtížně vyrovnávalo s výrazným růstem ceny práce doprovázeným zvýšenou pracovní fluktuací a s ní související potřebou zapracovávat stále nové pracovníky, kteří zpočátku nedosahovali požadovaných výkonů.

Další ne tak pozitivní zprávou je, že v zahraničním obchodu s textilním a oděvním zbožím, podobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy. To je ale údajně způsobeno dovozem oděvního zboží, které je dále redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí.

Uvidíme, zda se podle strategického plánu stane ČR lídrem mezi evropskými výrobci kvalitního textilu. Zatím to však vypadá jako běh na dlouhou trať.