Domů » Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava

  • od


Vítejte v chránÄ›né krajinné oblasti Pálava, která patří mezi nejteplejší a nejsušší oblasti ÄŒeské republiky. Její klima pÅ™ipomíná stÅ™edomoÅ™skou krajinu a nÄ›kdy můžete mít pocit, že jste se ocitli v daleké Dalmácii. Z toho také automaticky vyplývá teplomilná sauna a flóra, která je neobyÄejnÄ› bohatá, dále skalní stepi a lesostepi, vÄetnÄ› bÄ›lostných vápencových skal a pÅ™edevším rozlehlých úrodných polí a vinic. Pokud vás naÅ¡e informace nalákaly, pÅ™ijmÄ›te pozvání do Ubytování Pálava a okolí Ubytování Pálava a okolí vám poskytne vÅ¡e potÅ™ebné

V naší ubytovnÄ› Pavlov vám zajistíme jedno z nejlevnÄ›jších ubytování v blízkém okolí. Najdete zde oddÄ›lené koupelny pro muže a ženy se sprchami. SouÄástí naší ubytovny je rovněž spoleÄenská místnost, takže ubytování Pálava a okolí je vhodné rovněž pro vÄ›tší skupinu turistů, kteří vyrazili za poznáváním této krásné lokality spoleÄnÄ›. I lůžkoviny a Äisté ložní prádlo pro vás máme zajiÅ¡tÄ›ny. Od roku 2003 je Pálava souÄástí biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava. A vy jste zde jeÅ¡tÄ› nebyli?