Domů » České potraviny – jsou lepší, ale dražší

České potraviny – jsou lepší, ale dražší

  • od

Zemědělci a výrobci potravin se domnívají, že prodej českých potravin v hypermarketech a supermarketech se prodávají dráž, než potraviny z dovozu. Velké potravinové řetězce popírají, že by znevýhodňovaly vyšší cenou české potraviny… Kdo má pravdu? Kde je ten „zakopaný pes“?

České potravinové výrobky jsou v podstatě velmi dobré kvality, i když se mezi nimi někdy najdou i takové výrobky, které svým složením nezodpovídají tomu, co je deklarováno na obalu. Takže můžeme i připustit, že kvalita našich domácích výrobků nemusí být vždy zaručena. Každý český výrobce by měl dbát co nejvíce na kvalitu svého výrobku.
bramborové pole
Ale od toho tu máme státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI), která má podle svých kritérií pro rozhodování o kontrole například kontrolovat potravinové výrobky:
Ø podle poznatků z minulých kontrol
Ø podle analýzy dat ve svém informačním systému
Ø podle aktuálního zjištění inspektorů v terénu

Toto je jen nepatrná část toho, co vše SZPI má ve své náplni. Pro inspekci, jež se rozhodla kontrolovat určitý potravinový výrobek, je důležité, aby měla maximální informace a musí vycházet z konkrétních zjištění.
Je pravda, že čeští výrobci a zemědělci by prodali o mnoho více českých potravin, kdyby jejich cena byla oproti těm z dovozu nižší. Proč mají státy například jako Německo, Dánsko a Belgie skryté velké dotace od státu?
prodej vajec
A co naši zemědělci a výrobci potravin? Každý výrobek má přece nějakou cenu, která se skládá:
· z nákladů na materiál
· režie
· mzdy
· daňových odvodů státu

Je to způsoeno špatným přístupem našich politiků. Ti nemají zájem už více jak 20 let něco pro naše zemědělce udělat. Tvrdili nám – lhali (naši politici), že zemědělci tvoří v potravinách nadvýrobu, o kterou není na trhu zájem a že vyrábějí draze.

Tak se podle politiků musela zemědělská výroba začít omezovat. Například se omezil chov vepřů, hovězího dobytka, drůbeže, mléka, brambor, zeleniny, ovoce, cukrové řepy a mnoha dalších produktů. A hned nato se do Čech začaly dovážet ve velkém potravinové produkty převážně ze západních zemí. Jak je to možné?

Protože v západních zemích zemědělce výrazně dotuje stát. A u nás – zemědělci se jednoduše nedotovali. A žádná naše vláda,za více jak 20 let, nebyla schopná ani ochotná, najít řešení, které by pro zemědělskou výrobu na trhu zaručilo rovnocenné podmínky.

Je důležité vědět a uvědomit si, proč se každoročně výroba potravin lepí dotacemi. Ano, zemědělci mají každoročně schodky. A politici si nechtějí rozlobit lidi. Takže hospodaří z našich daňových výnosů (našich peněz) – těmi totiž dotují zemědělce a výrobce potravin. Je to vše o politice, kde zemědělství je až na samém okraji jejich zájmu. A tohle je podvod na nás, na obyčejné lidi.

Co by se mělo hlavně stát, aby se vše v zemědělství napravilo?
Snížení všech nákladů a zvýšit produktivitu, která se bude rozvíjet a tím bude přirozenou cestou tlačit ceny produktů dolů.

To se netýká jen zemědělců a výrobců potravin v České republice, ale ve všech zemích, které zemědělce dotují. Je nutné narovnat ceny potravin na skutečnou úroveň, to znamená navrácení ekonomiky do spravedlivé rovnováhy. Ale při myšlení našich politiků je to asi prozatím utopie.

Vše, co se událo od vzniku EU nasvědčuje, že od začátku jde ze strany EU o řízenou likvidaci našeho zemědělství a ze strany našich vlád o podcenění potravinové bezpečnosti v ČR – což je trestuhodné. Toto je názor převážné většiny zemědělců, hovoří o tom, ale je to bez odezvy.